Hälytysosasto

Hälytysosasto toimii Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa solmitun sopimuksen mukaan ensilähdön palokuntana, suorittaen operatiivisia palo-ja pelastustoimen tehtäviä. Palokuntasopimuksen mukaan ensimmäisen yksikön (LE 11) tulee lähteä 5 minuutissa hälytyksestä. Yksikön minimivahvuus on 4 henkilöä, koostuen yksikönjohtajasta, konemiehestä ja 2 sammutusmiehestä. Vuodessa hälytystehtäviä on n. 40.
Hälytysosaston vahvuus on tällä hetkellä 35 henkilöä. Hälytysosaston jäsenen tulee kouluttaa itseään osallistumalla aluepelastuslaitoksen tarjoamille kursseille sekä kerran viikossa pidettäviin viikkoharjoituksiin. Viikkoharjoitukset koostuvat mm. mieskohtaisista taidoista, savusukelluksesta, kuljettaja/konemiestaidoista, ensiavusta, vaarallisten aineiden käsittelystä, pintapelastuksesta sekä kalustonhuollosta ja liikuntakoulutuksesta. Koulutuksesta vastaa palokunnan koulutuspäällikkö.

Pelastusalan tietojen lisäksi jokainen hälytysosastolainen tuo toimintaan mukanaan myös oman siviiliammattinsa kokemuksen ja osaamisen. Monipuolisessa joukossamme on mm. turvallisuusalan, kone- ja logistiikka-alan, maatalouden, rakentamisen, opetus-ja sairaanhoitoalan ammattilaisia.
Hälytysten ja viikkoharjoitusten lisäksi hälytysosasto osallistuu erilaisiin tempauksiin, käy antamassa paloturvallisuusvalistusta ja tekee yhteistyötä monien tahojen kanssa.

Hälytysosastoon otetaan mielellään uusia jäseniä. Hälytysosaston harjoituksissa voi käydä 16 vuotta täyttänyt henkilö. Hälytystoimintaan voi osallistuvilta vaaditaan 18 vuoden ikä ja hyväksytysti suoritettu sammutustyökurssi. Tarjoamme sinulle koulutusta, uusia kokemuksia ja mukavan porukkan.
Lisätietoja osaston toiminnasta saa ottamalla yhteyttä palokunnan päällikköön tai koulutuspäällikköön tai tulemalla tutustumaan paloasemalle harjoituksiimme keskiviikkoisin klo 19.

Hälytysosasto raivaamassa myrkyn katkaisemaa puuta.