Nuoriso-osasto

Nuoriso-osasto on VPK:n osasto johon kuka tahansa 10–17 -vuotias lapsi voi lähteä mukaan oppimaan, miten toimia arkielämän yllättävissä tilanteissa. Toiminta-ajatuksena on kasvattaa lapsista ja nuorista yhteiskunnan vastuullisia jäseniä, jotka kykenevät toimimaan yhteistyössä yhteisen päämäärän hyväksi. Opetamme nuorille kansalaistaitoja, kuten turvallisuusajattelua ja ensiapua, joiden avulla he osaavat toimia oikein äkillisissä onnettomuustilanteissa.
Nuoriso-osasto tarjoaa koulutuspolun, jota seuraamalla nuorilla on mahdollisuus edetä palokunnassa kouluttajaksi sekä päästä mukaan hälytys- tai naisosaston toimintaan. Harrastustoiminta palokunnassa antaa myös hyvät valmiudet moniin ammatteihin.

Nuoriso-osaston harjoitukset ovat Lemun paloasemalla keskiviikkoisin klo 17.30-19.00. Nuoret saavat harjoituksiin palokunnalta käyttöönsä tarvittavat varusteet. Nuoriso-osastoon voivat liittyä kaikki palokunnan toiminnasta kiinnostuneet 10-17 vuotiaat pojat ja tytöt. 16 vuotta täytettyään nuoriso-osaston jäsenet voivat osallistua soveltuvilta osin hälytysosaston harjoituksiin. Viikkoharjoitusten lisäksi nuoret pääsevät osallistumaan palokunnan omille, alueellisille ja valtakunnallisille leireille, sekä kilpailuihin ja erilaisiin retkiin.
Lisätietoja osaston johtajalta.